PROMO MATERIJAL

 
U promo materijale ubrajamo sitnije marketinške elemente poput personaliziranih vizitki, memoranduma, koverti, akreditacija, olovki, upaljača, USB memorija, kalendara, šalica i raznih drugih sličnih materijala.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
http://edmeds24h.com