SAMOSTOJEĆI TOTEMI

 
Totemi su simboli koji se koriste još iz povijesnih razdoblja Amerike, a u suvremenom svijetu preuzimaju ulogu vrlo snažnog marketinškog oglašavanja. Mogu biti različitih oblika i dimenzija, a najčešće imaju unutar sebe metalnu potkonstrukciju. Ovisno o potrebi mogu biti osvjetljeni i neosvjetljeni, maske totema mogu biti od raznih metala (pocinčani lim, aluminij, inox), pleksiglasa, drveta ili kombinacije sveg navedenog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edmeds24h.com